E-mailing

Open Rate – jak funguje a má stále smysl ho sledovat?

Open Rate – jak funguje a má stále smysl ho sledovat?

Open Rate byla, a ještě stále je jedna z hlavních metrik, kterou při sledování úspěšnosti mailingů firmy využívají. Víte, jak vlastně data k ní získáváme? A má smysl dnes stále posuzovat e-mailing podle ní? 

Open Rate byla, a ještě stále je jedna z hlavních metrik, kterou při sledování úspěšnosti mailingů firmy využívají. Víte, jak vlastně data k ní získáváme? A má smysl dnes stále posuzovat e-mailing podle ní? 

Jak tedy měříme? 

Je to vlastně úplně jednoduché. Aby marketéři věděli o svých zákaznících v databázi co nejvíce, všechny e-mailové nástroje vkládají automaticky do každé rozesílky unikátní trackovací pixel. Ten má obvykle formu obrázku s velikostí 1×1 px a zákazník si ho tak běžně ani nevšimne. 

Kde je pixel vložený je první z důležitých aspektů, který nám pomůže si odpovědět na otázku, jak velký smysl má sledování Open Rate. 

Pokud se trackovací pixel nachází až na konci newsletteru a e-mailový klient nenačte celou zprávu z důvodu přílišné velikosti, váš odeslaný e-mail se bude tvářit jako neotevřený. A to i přesto, že si zákazník mohl přečíst celý obsah.  

Stejný problém nastává, pokud si zákazník nenačte obrázky. V takovém případě zůstane trackovací pixel skrytý. Zákazník si mohl přečíst potřebný text, ale pro e-mailový nástroj zůstane tento e-mail jako nepřečtený. 

Víte, kde je umístěn trackovací pixel ve vašem nástroji? 

Ecomail – úplně dole před ukončením <body>
Targito – úplně dole před ukončením <body>
Bloomreach – V záhlaví po preheaderu
SmartEmailing – úplně dole před ukončením <body>
Mailkit – úplně dole před ukončením <body>
Samba – V záhlaví po preheaderu
Mailchimp – úplně dole před ukončením <body> 

Tip na využití v obchodní korespondenci 

Trackovací kód můžete využívat i jinak než na měření Open Rate, ale třeba v obchodní komunikaci. Každý uživatel si může unikátní trackovací kód vložit do svých mailů a sledovat tak například, zda příjemce otevřel e-mail s fakturou nebo změnou obchodních podmínek. 

To samozřejmě s sebou přináší i druhý pohled na věc – příjemci nechtějí, aby někdo znal jejich chování, jestli maily otevírají a kdy. Proto existují například doplňky do prohlížečů, které pixely blokují. Ale také mnohem systémovější řešení. S jedním z nich přišel Apple. 

 Co je Apple Mail Privacy Protection a jak funguje 

Apple Mail Privacy Protection (AMPP) je funkce na Apple zařízeních, která stíží odesílatelům sledovat aktivitu v e-mailech. Skrývá IP adresu příjemce, takže ji odesílatelé nemohou propojit s dalšími internetovými aktivitami ani zjistit aktuální polohu. Kromě toho také odesílatelům znemožňuje zjistit, jestli došlo k otevření daného e-mailu – každý e-mail poslaný do Apple Mailu se ve vašem nástroji pro E-mail marketing bude jevit jako otevřený

Jestli jde o Gmail, Outlook, iCloud či jiné platformy není rozhodující. Anonymizace probíhá na úrovní nativní aplikace Mail. Když ji používáte, tak od září 2022 na zařízeních s iOS 12 nebo macOS 12 Monterey, může být chování v e-mailech anonymní. Zatím nefunguje tato funkce plošně, ale je třeba ji při prvním spuštění aplikace po aktualizaci operačního systému aktivovat.

U kolika procent mailových schránek nevíme, jestli byly opravdu přečteny není jisté, ale statistika systému Sendgrid říká, že nejde o zanedbatelné číslo

Google  4,6 % 
Microsoft  4,8 % 
Yahoo  9,1 % 
Apple  22,9 % 

 

Jak se připravit na konec Open Rate? 

Musíme počítat s tím, že postupem času se počet uživatelů, kteří tuto funkci budou využívat, bude zvyšovat. Dá se také očekávat, že s podobným řešením přijdou i další aplikace a poskytovatelé. Proto přichází čas se soustředit u metriky Open Rate na její trendy, nikoliv absolutní hodnotu a hlavně orientovat se i na další čísla, která máte k dispozici. 

Click rate – metrika, která měří proklik z e-mailu na web a není nijak ovlivněna. Jde o faktický údaj, který navíc jasně prokazuje zájem o vaše zboží či služby. 

Zákazníci, u kterých je vidět, že otevírají všechny e-maily, ale neproklikávají, byste dříve považovali za angažované. V současné situaci a s přihlédnutím na falešné otevření je vhodné na ně začít cílit reaktivační kampaně

Připravit se můžete také tak, že upravíte e-mailové šablony. Koncipujte je kratší s méně obsahem, který by ale měl být výraznější a více směřovat návštěvníky k prokliku na váš web. 

Prostě méně obsahu, ale výraznější CTA, kterých by nemělo být mnoho. 

Související příspěvky