E-mailing

Dashboard pro Ecomail

Dashboard pro Ecomail

Mít přehled o výkonu marketingových kampaní je nutnost. Bez toho nemá nikdo šanci správně řídit a plánovat své kampaně. Ani v e-mailingu. Stoupající poptávka po reportovacích nástrojích nás přiměla pro všechny klienty využívající Ecomail jako platformu připravit dashboard třeba i pro váš e-mailing.

Co vám náš dashboard umožní

  • Okamžitý přehled o vašem e-mail marketingu 24/7
  • Rychlý manažerský přehled, ale i možnosti detailního rozboru na úroveň jednotlivých kampaní i automatizací
  • Vývoj a srovnání s předchozími obdobími

Co jinde nenajdete

  • Výsledky po jednotlivých e-mailech v každé automatizace
  • Tržby z jednotlivých automatizací
  • přehled odeslaných, otevřených i prokliknutých e-mailů v návaznosti na jednotlivé dny
  • přehled přihlášených a odhlášených kontaktů po jednotlivých dnech
  • SPAM report

Díky dashboardu ušetříte manuální práci při sestavování reportů, snížíte chybovost analýz při ručních přepisech na 0 a efektivně budete moci kdykoliv reportovat výsledky vaší práce na e-mailingu.

Dashboard vám umožní se rychle přesvědčit o funkčnosti jednotlivých automatizací a umožní rychle nasadit změny při klesající efektivitě.

Podle požadavků jsme připraveni přidat další funkcionality – napojení na obchodní plány, přehled marže či spojení s dashboardem výkonnostních kampaní, který máme také připraven.

Dashboard můžete získat za cenu nižší než dvě hodiny práce e-mailingového specialisty měsíčně.

Vyzkoušet dashboard

Související příspěvky