Display reklama, E-shopy, Výkonnostní reklama

Jak na sběr leadů pro produkty za 500 000 Kč a více

Jak na sběr leadů pro produkty za 500 000 Kč a více

Proč k dražším produktům či službám musíme v rámci sběru leadů přistupovat jinak, než tomu je u spotřebního zboží? Společným jmenovatelem pro prodej novostaveb, karavanů, softwarových řešení na míru nebo třeba hledání nových partnerů v B2B segmentu je dlouhý rozhodovací proces, který často trvá měsíce až roky.

U dražších produktů a komplexnějších služeb je důležité budovat důvěru a vztahy s potenciálními klienty. To zahrnuje detailní informování o produktu, jeho výhodách a návratnosti investice. Důraz by měl být kladen na individuální přístup a přizpůsobení se konkrétním potřebám zákazníka. Často je nezbytné poskytnout klientům ukázky, reference a případové studie, které mohou sloužit jako důkaz kvality a spolehlivosti nabízeného řešení.

Kromě toho je nezbytné využít vícekanálovou komunikaci, která zahrnuje email marketing, sociální sítě, osobní schůzky a účast na odborných konferencích a veletrzích. Tyto kanály pomáhají zvýšit povědomí o značce a udržet kontakt s potenciálními zákazníky během jejich rozhodovacího procesu.

Jedním z klíčových kanálů, jehož optikou se na problematiku zaměříme, je i výkonnostní marketing. 

Ukážeme vám, jak efektivně sbírat leady, budovat vztahy s klienty a optimalizovat prodejní taktiky pro dosažení lepších výsledků.

KLÍČOVÝ TIP

Web je přehlcený informacemi, miřte na unikátní landing page

Při sběru kontaktů z výkonnostních kampaní je velkou chybou cílit na běžné stránky webu. Proč? Weby dražších produktů a služeb často obsahují velké množství informací, aby zákazníci získali maximální důvěru. Tito zákazníci si nejprve důkladně prostudují všechny dostupné informace a až poté nás kontaktují. To však není v souladu s výkonnostními kampaněmi, kde očekáváme okamžitou interakci. Proto je lepší směřovat na unikátní landing page, která je vytvořena specificky pro účely kampaně a podporuje rychlou a přímou odezvu. 

Výhody cílení reklam na unikátní landing page:

 • Snížení ceny za lead: Případová studie od Para Core ukazuje snížení CPA o 33 %. Naše vlastní zkušenosti naznačují, že snížení může být ještě výraznější. 
 • Pozornost návštěvníků: Návštěvník nemůže přejít na ostatní stránky webu, což minimalizuje rozptýlení a udržuje jeho pozornost na hlavní nabídce. 
 • Lepší cílení: Díky správně formulovaným textům můžeme snadno identifikovat potenciální zákazníky a odfiltrovat ty, kteří nejsou naší cílovou skupinou.

Struktura efektivní landing page:

 • Nadpis: Poutavý a atraktivní nadpis, který vzbudí zvědavost a vybídne návštěvníka k pokračování ve čtení. 
 • Úvodní text: Stručný úvod, který rychle představí hlavní nabídku a výhody. 
 • Odrážky: Jasné a stručné důvody, proč je naše řešení ideální pro zákazníka. 
 • Důvěryhodnost: Reference a zkušenosti klientů, videa a další důkazy, které posílí důvěru návštěvníka. 
 • Udička: Atraktivní nabídka, která motivuje zákazníka kliknout na reklamu (např. katalog zdarma, online kalkulace ceny, bezplatná konzultace). 
 • Formulář: Jednoduchý formulář pro objednání, kontaktování či dotazy. 
 • CTA (Call to Action): Jasná výzva k akci, která navede návštěvníka k dalším krokům (např. prozkoumání dalších produktů). 

Relevance leadů 

Relevance zákazníků je alfou a omegou úspěchu. Jak na to? 

Jak jsme již zmínili v úvodu, díky pečlivě formulovaným textům na landing page můžeme od začátku určovat, kdo by měl pokračovat ve čtení, a kdo nikoliv. Například stavební firma může snadno definovat svého zákazníka úvodní otázkou: „Plánujete stavbu?“ 

Dalším zásadním prvkem jsou pole ve formuláři. Čím více políček do formuláře přidáme, tím zvyšujeme relevanci, ale snižujeme počet leadů a naopak. U příkladu se stavební firmou můžeme ve formuláři zahrnout dotazy na: 

 • Lokalitu výstavby 
 • Finanční rámec 
 • Zajištění financování 
 • Informace o projektu apod. 

Je důležité neustále testovat a hledat optimální rovnováhu mezi množstvím získaných leadů a jejich relevancí. 

Jaké reklamní systémy a kreativy bychom použili pro Váš business?

Neváhejte nás kontaktovat.

Rádi se s vámi podíváme na to, jaké reklamní systémy by mohly fungovat právě pro váš produkt či službu.

Vojtěch Nekoranec

PPC Team Leader
- Napište nám -

S čím vám můžeme pomoci?

Související příspěvky