E-mailing

Open Rate - ako funguje a má stále zmysel ho sledovať?

Open Rate - ako funguje a má stále zmysel ho sledovať?

Open Rate bola, a ešte stále je jedna z hlavných metrík, ktorú pri sledovaní úspešnosti mailingov firmy využívajú. Viete, ako vlastne dáta k ní získavame? A má zmysel dnes stále posudzovať e-mailing podľa nej? 

Open Rate bola, a ešte stále je jedna z hlavných metrík, ktorú pri sledovaní úspešnosti mailingov firmy využívajú. Viete, ako vlastne údaje k nej získavame? A má zmysel dnes stále posudzovať e-mailing podľa nej? 

Ako teda meriame? 

Je to vlastne úplne jednoduché. Aby marketéri vedeli o svojich zákazníkoch v databáze čo najviac, všetky e-mailové nástroje vkladajú automaticky do každej rozosielky unikátny trackovací pixel. Ten má obvykle formu obrázku s veľkosťou 1×1 px a zákazník si ho tak bežne ani nevšimne. 

Kde je pixel vložený je prvý z dôležitých aspektov, ktorý nám pomôže si odpovedať na otázku, aký veľký zmysel má sledovanie Open Rate. 

Ak sa trackovací pixel nachádza až na konci newslettera a e-mailový klient nenačíta celú správu z dôvodu prílišnej veľkosti, váš odoslaný e-mail sa bude tváriť ako neotvorený. A to aj napriek tomu, že si zákazník mohol prečítať celý obsah.  

Rovnaký problém nastáva, pokiaľ si zákazník nenačíta obrázky. V takom prípade zostane trackovací pixel skrytý. Zákazník si mohol prečítať potrebný text, ale pre e-mailový nástroj zostane tento e-mail ako neprečítaný. 

Viete, kde je umiestnený trackovací pixel vo vašom nástroji? 

Ecomail – úplne dole pred ukončením <body>
Targito – úplne dole pred ukončením <body>
Bloomreach – V záhlaví po preheaderi
SmartEmailing – úplne dole pred ukončením <body>
Mailkit – úplne dole pred ukončením <body>
Samba – V záhlaví po preheaderi
Mailchimp – úplne dole pred ukončením <body> 

Tip na využitie v obchodnej korešpondencii 

Trackovací kód môžete využívať aj inak než na meranie Open Rate, ale napríklad v obchodnej komunikácii. Každý používateľ si môže unikátny trackovací kód vložiť do svojich mailov a sledovať tak napríklad, či príjemca otvoril e-mail s faktúrou alebo zmenou obchodných podmienok. 

To samozrejme so sebou prináša aj druhý pohľad na vec - príjemcovia nechcú, aby niekto poznal ich správanie, či maily otvárajú a kedy. Preto existujú napríklad doplnky do prehliadačov, ktoré pixely blokujú. Ale aj oveľa systémovejšie riešenie. S jedným z nich prišiel Apple. 

 Čo je Apple Mail Privacy Protection a ako funguje 

Apple Mail Privacy Protection (AMPP) je funkcia na Apple zariadeniach, ktorá sťaží odosielateľom sledovať aktivitu v e-mailoch. Skrýva IP adresu príjemcu, takže ju odosielatelia nemôžu prepojiť s ďalšími internetovými aktivitami ani zistiť aktuálnu polohu. Okrem toho odosielateľom znemožňuje zistiť, či došlo k otvoreniu daného e-mailu – každý e-mail poslaný do Apple Mailu sa vo vašom nástroji pre E-mail marketing bude javiť ako otvorený

Či ide o Gmail, Outlook, iCloud či iné platformy nie je rozhodujúce. Anonymizácia prebieha na úrovni natívne aplikácie Mail. Keď ju používate, tak od septembra 2022 na zariadeniach s iOS 12 alebo macOS 12 Monterey, môže byť správanie v e-mailoch anonymné. Zatiaľ nefunguje táto funkcia plošne, ale je potrebné ju pri prvom spustení aplikácie po aktualizácii operačného systému aktivovať.

U koľkých percent mailových schránok nevieme, či boli naozaj prečítané nie je isté, ale štatistika systému Sendgrid hovorí, že nejde o zanedbateľné číslo

Google  4,6 % 
Microsoft  4,8 % 
Yahoo  9,1 % 
Apple  22,9 % 

 

Ako sa pripraviť na koniec Open Rate? 

Musíme počítať s tým, že postupom času sa počet užívateľov, ktorí túto funkciu budú využívať, bude zvyšovať. Dá sa tiež očakávať, že s podobným riešením prídu aj ďalšie aplikácie a poskytovatelia. Preto prichádza čas sa sústrediť pri metrike Open Rate na jej trendy, nie absolútnu hodnotu a hlavne orientovať sa aj na ďalšie čísla, Ktorá máte k dispozícii. 

Click rate – metrika, ktorá meria kliknutie z e-mailu na web a nie je nijako ovplyvnená. Ide o faktický údaj, ktorý navyše jasne preukazuje záujem o váš tovar alebo služby. 

Zákazníci, u ktorých je vidieť, že otvárajú všetky e-maily, ale nepreklikávajú, by ste predtým považovali za angažované. V súčasnej situácii as prihliadnutím na falošné otvorenie je vhodné na ne začať cieliť reaktivačné kampane

Pripraviť sa môžete aj tak, že upravíte e-mailové šablóny. Koncipujte ich kratšie s menej obsahom, ktorý by ale mal byť výraznejší a viac smerovať návštevníkov k kliknutiu na váš web. 

Jednoducho menej obsahu, ale výraznejšie CTA, Ktorých by nemalo byť veľa. 

SÚVISIACE PRÍSPEVKY