E-mailing

Dashboard pre Ecomail

Dashboard pre Ecomail

Mať prehľad o výkone marketingových kampaní je nutnosť. Bez toho nemá nikto šancu správne riadiť a plánovať svoje kampane. Ani v e-mailingu. Stúpajúci dopyt po reportovacích nástrojoch nás prinútil pre všetkých klientov využívajúcich Ecomail ako platformu pripraviť dashboard napríklad aj pre váš e-mailing.

Čo vám náš dashboard umožní

  • Okamžitý prehľad o vašom e-mail marketingu 24/7
  • Rýchly manažérsky prehľad, ale aj možnosti detailného rozboru na úroveň jednotlivých kampaní aj automatizácií
  • Vývoj a porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami

Čo inde nenájdete

  • Výsledky po jednotlivých e-mailoch v každej automatizácie
  • Tržby z jednotlivých automatizácií
  • prehľad odoslaných, otvorených aj prekliknutých e-mailov v nadväznosti na jednotlivé dni
  • prehľad prihlásených a odhlásených kontaktov po jednotlivých dňoch
  • SPAM report

Vďaka dashboardu ušetríte manuálnu prácu pri zostavovaní reportov, znížite chybovosť analýz pri ručných prepisoch na 0 a efektívne budete môcť kedykoľvek reportovať výsledky vašej práce na e-mailingu.

Dashboard vám umožní rýchlo sa presvedčiť o funkčnosti jednotlivých automatizácií a umožní rýchlo nasadiť zmeny pri klesajúcej efektivite.

Podľa požiadaviek sme pripravení pridať ďalšie funkcionality - napojenie na obchodné plány, prehľad marže či spojenie s dashboardom výkonnostných kampaní, ktorý máme tiež pripravený.

Dashboard môžete získať za cenu nižšiu ako dve hodiny práce e-mailingového špecialistu mesačne.

Vyskúšať dashboard

SÚVISIACE PRÍSPEVKY