Případové studie, Výkonnostní reklama

Jak jsme pomocí segmentace zvedli účinnost reklam o 20 %

Jak jsme pomocí segmentace zvedli účinnost reklam o 20 %

Díky segmentaci produktů jsme prodejci příslušenství pro mobilní telefonu PC Mobil shop, dokázali získat nové konverze, které by Google Ads standardně přinést nedokázal.

Naším cílem bylo rozdělit PMAX kampaně tak, aby nedocházelo k nerovnoměrnému zobrazování produktů a tím k možné ztrátě konverzí. PMAX zobrazuje nejvýkonnější produkty na úkor méně profitabilních a v některých případech tak může klienta okrádat o potenciální konverze.  

Tentokrát nám výstupy přímo v Google Ads nepomohou, protože data, která je třeba porovnávat k dispozici v žádných přehledech nejsou. Je třeba si vypomoci Excelem a vlastním skriptem.  

Je třeba sčítat počet zobrazení všech produktů z jednotlivých kategorií a vyhodnotit nejvíce a nejméně zobrazované kategorie. Aby vše správně fungovalo je důležitá jedna věc – kategorie ve feedu musí odpovídat specifikaci Google (https://support.google.com/merchants/answer/6324436?hl=cs).  

Jak vypadal postup 

1. Export 

Z kampaně PMAX v sekci produkty jsme sloupce pro export nastavili na tři pro nás důležité – produkt, počet zobrazení a kategorie produktů. Pro odpovídající relevanci dat jsme vycházeli ze statistik za posledních 60 dní. Aby analýza měla smysl a dostatečnou vypovídací hodnotu, je třeba pracovat s feedem, který obsahuje alespoň 500 produktů. 

2. Zpracování 

Pomocí pokročilých funkcí v Excelu a skriptu například v R studiu zjistíte korelaci zobrazení napříč kategoriemi. Aplikace RStudio je vývojové prostředí, které používají hlavně v akademické a vědecké sféře pro práci se statistickou analýzu dat a jejich grafické zobrazení. 

3. Vizualizace 

Jako výstup jsme zvolili zobrazení výsledků v grafu. Na první pohled je jasně vidět, které kategorie PMAX zanedbává, která je nejvýkonnější a kde jsou tím pádem možnosti zvýšit konverze. 

4. Interpretace

 Nezobrazování produktů může být způsobeno i nízkým objemem hledání, tedy nízkou poptávkou. V tomto případě klient využil analýzu jako podklad pro další práci s kategoriemi svého e-shopu – které zrušit, jaké rozšířit a zdali je třeba přidat nové. Je to mimochodem další potvrzení toho, že PPC specialista není klikačem reklamních sestav, ale marketingovým a obchodním konzultantem. Jeho přínos musíte cítit i v této oblasti. 

Výsledek 

Vyhodnocení výsledků a změna nastavení zobrazování v kampaních PMAX, přinesla našemu klientovi během 30 dnů nárůst tržeb o 17 %. Graf výsledků kromě úprav nastavení kampaně můžete využít i pro doplnění sortimentu a řízení skladových zásob. 

Související příspěvky