Prípadové štúdie, Výkonnostná reklama

Ako sme pomocou segmentácie zdvihli účinnosť reklám o 20 %

Ako sme pomocou segmentácie zdvihli účinnosť reklám o 20 %

Vďaka segmentácii produktov sme predajcovia príslušenstva pre mobilné telefóny PC Mobil shop, dokázali získať nové konverzie, ktoré by Google Ads štandardne priniesť nedokázal.

Naším cieľom bolo rozdeliť PMAX kampane tak, aby nedochádzalo k nerovnomernému zobrazovaniu produktov a tým k možnej strate konverzií. PMAX zobrazuje najvýkonnejšie produkty na úkor menej profitabilných av niektorých prípadoch tak môže klienta okrádať o potenciálne konverzie.  

Tentoraz nám výstupy priamo v Google Ads nepomôžu, pretože dáta, ktoré treba porovnávať k dispozícii v žiadnych prehľadoch nie sú. Treba si vypomôcť Excelom a vlastným skriptom.  

Je potrebné sčítať počet zobrazení všetkých produktov z jednotlivých kategórií a vyhodnotiť najviac a najmenej zobrazované kategórie. Aby všetko správne fungovalo je dôležitá jedna vec – kategória vo feede musí zodpovedať špecifikácii Google (https://support.google.com/merchants/answer/6324436?hl=cs).  

Ako vyzeral postup 

1. Export 

Z kampane PMAX v sekcii produkty sme stĺpce na export nastavili na tri pre nás dôležité – produkt, počet zobrazení a kategórie produktov. Pre zodpovedajúcu relevanciu dát sme vychádzali zo štatistík za posledných 60 dní. Aby analýza mala zmysel a dostatočnú vypovedaciu hodnotu, je treba pracovať s feedom, ktorý obsahuje aspoň 500 produktov. 

2. Spracovanie 

Pomocou pokročilých funkcií v Exceli a skripte napríklad v R štúdiu zistíte koreláciu zobrazenia naprieč kategóriami. Aplikácia RStudio je vývojové prostredie, ktoré používajú hlavne v akademickej a vedeckej sfére na prácu so štatistickú analýzu dát a ich grafické zobrazenie. 

3. Vizualizácia 

Ako výstup sme zvolili zobrazenie výsledkov v grafe. Na prvý pohľad je jasne vidieť, ktoré kategórie PMAX zanedbáva, ktorá je najvýkonnejšia a kde sú tým pádom možnosti zvýšiť konverzie. 

4. Interpretácia

 Nezobrazovanie produktov môže byť spôsobené aj nízkym objemom hľadania, teda nízkym dopytom. V tomto prípade klient využil analýzu ako podklad pre ďalšiu prácu s kategóriami svojho e-shopu – ktoré zrušiť, aké rozšíriť a či treba pridať nové. Je to mimochodom ďalšie potvrdenie toho, že PPC špecialista nie je klikačom reklamných zostáv, ale marketingovým a obchodným konzultantom. Jeho prínos musíte cítiť aj v tejto oblasti. 

Výsledok 

Vyhodnotenie výsledkov a zmena nastavenia zobrazovania v kampaniach PMAX, priniesla nášmu klientovi počas 30 dní nárast tržieb o 17 %. Graf výsledkov okrem úprav nastavenia kampane môžete využiť aj na doplnenie sortimentu a riadenie skladových zásob. 

SÚVISIACE PRÍSPEVKY