Případové studie

Restart emailingu factcool na více trzích

Restart emailingu factcool na více trzích

Před rokem nás oslovil slovenský e-shop Factcool, který působí v 15 zemích Evropy s prosbou, zda bychom jim pomohli vyřešit dlouhodobě klesající trend výkonu e-mailingu. Po důkladné analýze jsme se rozhodli pro kompletní restart e-mailingu a nastavení nových procesů v rámci přípravy marketingových kampaní s důrazem na úsporu času při přípravě e-mailových newsletterů a automatizovaných kampaní na platformě Exponea.

Původní stav

Před naší intervencí vše probíhalo tak, že každá země měla svůj samostatný účet v Exponee, newslettery se posílaly na celé databáze (6-7x týdně – tedy prakticky každý den), na 12 zemí, v grafické podobě, neresponzivní a většině případů skončily ve spamu. Reputace odesílatele prakticky neexistovala, míra prokliku newsletterů byla pod 10 %.

Jaký jsme zvolili postup

1

Vytvoření dočasného účtu na Exponee

2

Migrace kontaktů, které za poslední 3 měsíce otevřely newsletter z původních účtu do dočasného (temporary) účtu, do jednotné databáze s vytvořením lokalizace uživatelů dle kódu země, na kterém probíhaly rozesílky do doby, než bude připraven k používání nový a integrovaný Exponea účet

3

Vytvoření nového responzivního designu šablon

4

Nastavení jednoduššího procesu přípravy newsletterů – nastavení procesů v marketingovém týmu Factcool

5

Usnadnění tvorby newsletterů, personalizací a weblayerů pro všechny jazykové mutace najednou – technicky vše řešeno multijazyčně s následným propsáním příslušných obsahů

6

Úprava rozložení frekvence odesílání e-mailů na 3x týdně s rozestupy. Dny, kdy jsou jednotlivé země rozesílány, byly vybrány na základě konverzního poměru jednotlivých dnů postavené z datové analytiky

7

Vytvoření nového účtu v Exponee, jeho integrace s datovým skladem a webem

8

Zahřívání nové IP adresy po dobu 14 dnů na novém účtu s ohledem na příjemce zpráv v jednotlivých zemích (rovnoměrné rozdělení)

9

Migrace dočasného účtu do nového, integrovaného

10

Zpětný import kontaktů a objednávek

11

Vytvoření segmentu aktivních zákazníků (kteří v několika posledních měsících nakoupili, otevírají newslettery nebo navštěvují web

12

Zahájení rozesílky pouze na aktivní zákazníky

13

Reaktivace zákazníků, kteří dlouho nezakoupili na e-shopu

14

Příprava sady reportů pro sledování výkonu a případné včasné odhalení technického problému (automatizace, newslettery, doroučitelnost, segmenty)

Jaký byl okamžitý efekt?

o 150 %
nárůst Open Rate

Výrazné
zvýšen. výkonu
a efektivity

70 %
úspora nákladů
díky snížení počtu
odeslaných e-mailů

Zlepšení CTR (míry prokliku)
z 9 na 22 %

Zlepšení reputace odesílatele
nepadáme do spamu ale do hromadných

Další cesty pro získání více objednávek od jednoho zákazníka

Získávání nových kontaktů pomocí pop-up okna v desktopových zařízeních a mobilní lišty v mobilních

  • Sleva na další nákup po 30 dnech od poslední objednávky
  • Opuštěný košík – připomínka nedokončené objednávky

  • Kampaň reaktivace na zákazníky, kteří v posledních 9 měsících nenakoupili

Web push notifikace

  • kampaň opuštěný košík se zobrazením produktu přímodo notifikace
  • kampaň opuštěný prohlíženíse zobrazením produktu přímo do notifikace

Kampaň opuštěné prohlížení
zaslání prohlédnutých produktů v případě, že zákazník nezahájil nákupní proces

  • Propojení kampaní s dalšími kanály (Google ADs, Facebook)

Personalizované bloky do newsletterů a automatizací

  • oblíbené značky dle historie nákupů
  • poslední prohlédnuté produkty
  • bestsellery dle pohlaví a země
  • doporučené produkty dle individuální rekomendace

Co se podařilo:

Vývoj tržeb z e-mailingu

Podíl automatizací
na celkovém obratu e-mailingu

Související příspěvky