Prípadové štúdie, Výkonnostná reklama

Ako sme s malým rozpočtom vzkriesili záujem o zanedbávanú službu

Ako sme s malým rozpočtom vzkriesili záujem o zanedbávanú službu

S 8 000 Kč sme vytvorili facebookovú kampaň s tržbami 260 000 Kč a zaviedli do tej doby opomínanú službu.

Pred začiatkom letných prázdnin nás oslovilo detailingové štúdio, teda salón pre luxusné čistenie áut a všetkou starostlivosťou s autami spojenou, aby sme vytvorili nízkonákladovú kampaň na Facebooku na jednu z ich služieb, profesionálne leštenie a renováciu laku vozidla. Keďže zákazníci štúdia vnímajú lesk auta skôr ako príjemnú avšak drahú čerešničku na torte, ktorá tiež dlho nevydrží a nie je rozhodne tak potrebná, ako čistý interiér či exteriér vozidla, obracajú sa na štúdio skôr so záujmom o celkové umývanie.

Našou úlohou teda bolo dostať do povedomia, že starostlivosť o lak auta nie je len prestížna služba pre VIP a vytvoriť o túto službu väčší záujem.

Aké sme si stanovili ciele?

  1. Vysvetliť publiku, že daná služba hoci naozaj drahšia ako ostatné služby v ponuke, prinesie majiteľovi vozidla viac než len lesk, ktorý po pár dňoch zájde.
  2. Priblížiť ponuku aj publiku, ktoré sa denne nevozí luxusnými vozidlami a vníma svoje auto viac ako ako určitú prestíž, ako dôležitú súčasť a pomocníka bežného dňa.

Edukácia publika

Vytvorili sme text kampane, ktorý do detailu, zároveň však stručne a úderne popísal danú službu a jej prínos pre zákazníka, ktorý si uvedomí, že renovácia laku nemá len estetický efekt pre luxusné vozidlá. Vysvetlí zákazníkovi, že investícia do tejto služby má zmysel.

Návrat k reálnemu životu

Luxusnú vyladenú grafiku s nablýskanými vozidlami najdrahších značiek sme nechali bokom. Chceme hovoriť k ľuďom z normálneho sveta a tí už sú dokonalými obrázkami presýtení. Vybrali sme teda real life fotografiu staršieho Favorita, ktorý nám krásne otvoril dvere k ich srdciam.

Výhodná ponuka

Aby sme aj tých, ktorí ešte váhajú, či peniaze vložené do renovácie laku majú zmysel, motivovali službu vyskúšať a presvedčiť sa na vlastnej koži (alebo vlastnú kapotu?), dohodli sme sa so štúdiom na vytvorení akcie pre túto kampaň.

Správne zacielenie

Vďaka predchádzajúcim aktivitám na sociálnych sieťach sme si vytvorili dostatočne veľké publikum, ktoré prejavilo záujem o čistenie vozidla. Testovaním sme potom tieto skupiny upravovali tak, aby sme získali publikum, ktoré bude najviac reagovať.

Výsledkom bol detailingový salón nabitý vozidlá čakajúcimi na renováciu laku, služby, ktorá salónu prináša vyššie tržby a bola do tejto doby zákazníkmi zanedbávaná.

SÚVISIACE PRÍSPEVKY