Analytika

Mať prehľad o nákladoch, výnosoch jednotlivých marketingových kanálov či neočakávaných zmenách vo výkonnosti je pre podnikanie nutnosť.

Pripravíme Vám perfektný reporting všetkých marketingových investícií a obchodných výsledkov a ich porovnanie voči plánom.

Vždy dostupné aktuálne grafy a tabuľky Vám ušetria veľa hodín práce a už navždy získate okamžitý prehľad o výkonoch Vašej firmy.

Ako spolupráca s nami prebieha?

Prehľad o vlastnom podnikaní. To je úplne zásadná vec. Prehľad musíte mať neustále, pretože len vtedy sa budete mať možnosť rozhodovať správne.

V tom Vám pomôžeme. Vaše dáta získame zo všetkých zdrojov, spracujeme ich a formou prehľadných tabuliek a grafov ich budeme prezentovať. Online. Naživo v ktorýkoľvek okamih.

Od vás budeme, samozrejme, potrebovať spoluprácu, ale nebojte sa, nehryzieme.

Prečo pracovať s nami?

  • Využívame pokročilé marketingové stratégie a nástroje
  • Proaktívny prístup a inovatívne riešenia
  • Koordinujeme kampane s plánovanými marketingovými
    aktivitami a ďalšími kanálmi on-line komunikácie
  • V maximálnej možnej miere automatizujeme
icon-emailing

Dashboard pre Ecomail

Dashboard kampaní a automatizácií pre Ecomail
Mať prehľad o výkone marketingových kampaní je nutnosť. Bez toho nemá nikto šancu správne riadiť a plánovať svoje kampane. Ani v e-mailingu. Stúpajúci dopyt po reportovacích nástrojoch nás prinútil pre všetkých klientov využívajúcich Ecomail ako platformu pripraviť dashboard napríklad aj pre váš e-mailing.

icon1

Dashboard - e-shop

Ako môže vyzerať automatizovaný report?
Pozrite sa, ako môže vyzerať jednoduchý report za použitia platformy Looker, ktorý dáta načíta automaticky a je vám k dispozícii 24/7.

icon1

Analytické nástroje

Aké nástroje používame?
Hlavné platformy, ktoré pri práci s dátami používame.

 

    

Čo Vám naša práca prinesie?

Vyššie tržby

Vyššie tržby, ale nie za každú cenu. Detailne a pravidelne strážime, aby náklady na zvýšenie tržieb nepresiahli Vaše zisky. Dbáme tiež na detailné reporty, aby ste vždy vedeli, ako kampaň zarába.

Opakované nákupy

K zákazníkovi, ktorý sa k Vám vracia, je potrebné pristupovať inak – aby ste za jeho návštevy neplatili zbytočne veľa. Preto pracujeme so špeciálnymi kampaňami pre vracajúcich sa zákazníkov.

Nové kontakty

Snažíme sa neustále hľadať cesty, ako k Vám priviesť nových zákazníkov. Ale cena za ne nesmie byť vyššia ako Váš zárobok. V spolupráci s Vami analyzujeme Vaše údaje a stanovíme cenu nového zákazníka.
- Referencie -

Klienti nám dôverujú

- Napíšte nám -

S čím Vám môžeme pomôcť?