Yves Rocher - Retenční kampaň

1 2
Kompletní případovou studii si můžete stáhnout zde

Jak spolupráce s námi probíhá?

 • 1) Provedeme analýzu současného stavu
 • 2) Navrhneme dlouhodobou či krátkodobou strategii a vybereme vhodnou platformu
 • 3) Vytvoříme kreativní vizuál šablon a zahájíme rozesílku newsletterů
 • 4) Připravíme scénáře pro akvizici nových kontaktu
 • 5) Vytváříme nové personalizované bloky a prvky gamifikace
 • 6) Implementujeme automatizované kampaně
 • 7) Vytvoříme optimální schéma zasílání transakčních a notifikačních
 • e-mailů a jejich grafickou podobu
 • 8) Pravidelně Vás informujme o výsledcích
 • 9) Přicházíme s dalšími nápady na zlepšení
 • 10) Plníme dohodnuté cíle

Proč pracovat s námi?

 • • Využíváme pokročilé marketingové strategie a nástroje
 • • Proaktivní přístup a inovační řešení
 • • Koordinujeme kampaně s plánovanými marketingovými
 • aktivitami a dalšími kanály on-line komunikace
 • • V maximální možné míře automatizujem

TIP

Není pro vás e-mailing ničím novým?
Provedeme nejprve kompletní audit kampaní, zkontrolujeme jejich nastavení, optimalizaci a využití potenciálu. Výsledkem budou jasné dílčí kroky, které povedou ke zlepšení výkonu.

Emailing využívají naši klienti

Emailing využívají naši klienti

S čím vám můžeme pomoct?