Data-Driven Dashboard

Vytvoříme reporting na míru spojením libovolných kanálů pro
zobrazení dosažených výsledků oproti plánům.

Aktuálnost
Zapomeňte na manuální aktualizace. Náš Dashboard je vždy aktuální, což umožní rychlejší a efektivnější řížení e-shopu.
Přehlednost
Z každého grafu a tabulky vyvedete patřičné závěry. Stačí jej pravidelně sledovat.
Jednoduchost
Prezentace výsledků nebyla nikdy jednodušší.
Bezpečnost
Data se nedostanou do nesprávných rukou.
Porovnání napříč e-shopy
Veškerá data v jednom reportovacím systému. Pokud máte více e-shopů, již nikdy nebudete muset procházet několik účtů.
Napojitelnost
Nejen Google Analytics, Ads, Sklik... napojíme vám e-mailovou, displayovou, affiliate či jinou marketingovou platformu.

Náš dashboard vám pomůže s vyhodnocením:

  • • výkonu napříč všemi on-line marketingovými kanály
  • • plnění plánu tržeb, nákladů, počtů objednávek za libovolný časový úsek
  • • ceny za akvizici při placených kanálech
  • • ceny za konverzi
  • • ppc kanálů, e-mailingu, zbožových srovnávačů...
  • • podílu návratu na obratu (PNO) napřič e-shopem či marketingovým kanálem
  • • trendu růstu či poklesu
  • • toho, co si nadefinujeme :-)

Ukázka, jak by mohl vypadat Váš dashboard

Něktěří naši klienti jej už využívají :-)

Něktěří naši klienti jej už využívají :-)

Chcete taky reporting na míru? Kontaktujte nás!